Certifieringar

På SVA arbetar licensierade svetsare. I personalstyrkan finns en Internationell svetsspecialist och vi är certifierade för stålarbete enligt JD06. Dessutom har vi licens för Heta arbeten, Liftkort för att köra lift och certifieringarna Säkra lyft och arbete på Hög höjd.

Svetsaryrket innebär ett utsatt arbete med allvarliga riskmoment. Våra svetsare har därför utbildning i hjärt- och lungräddning och arbetsplatsen har diverse svetsarlicenser där arbetsplatsolyckor och andra riskmoment ingår i utbildningen.