Historia

 

Anrika Stockholms Verkstadsaktiebolag grundades redan 1926

Foto: okänd. Smeder på uppdrag av SVA

Det finns inte många svenska småföretag som har varit verksamma i över 90 år men SVA  smide är ett av dem. Med en bred verksamhet som sträcker sig från konstnärliga smidesdetaljer tillverkade med hantverksmässiga metoder till storskaligt industrismide har SVA sysselsatt ett varierande antal smeder i snart 100 år.

På kontoret i stockholmsförorten Sollentuna finner man ett inramat fotografi som föreställer fyra stycken smeder som befinner sig på ett arbete högt över marken. Idag vet ingen vilka smederna var, eller på vilket av SVAs alla projekt de arbetade.

I en pärm hittar vi också SVAs aktiebrev i original, 100 stycken på sprött, gulnat papper. Aktiebreven är utställda på Herr Carl Gustaf Sandberg, Stockholm och Herr Axel Bernhard Brännström, Stockholm så man får förmoda att dessa två herrar var grundarna av Stockholms Verkstadsaktiebolag. Aktiebreven är undertecknade med snirkliga handstilar och försedda med stämplade sigill.

Från 1932 finns ett antal aktiebrev som är signerade av en Vilhelm Ljungstedt och nu kan man notera att skrivmaskinen har gjort entré. Namnunderskrifterna är fortfarande lika vackert skrivna med bläckpenna men datum och Ljungstedts namn har skrivits med skrivmaskin. 

 

Aktiebrev

Ur SVAs arkiv: Aktiebrev daterade 1926 respektive 1932.

 

I samma arkiv hittar vi ark med talonger som ger aktieägare i Stockholms Verkstadsaktiebolag en ny serie kuponger jämte talong. Tyvärr saknar dessa skatter datering så vi vet inte när i historien de har utfärdats.

Om Stockholms verkstadsaktiebolags tidiga historia vet vi inte så mycket. Vilka var herrarna som grundade företaget? Vilka visioner hade de och vilka blev till verklighet? Vilka var arbetarna som har jobbar på SVA smide? Vilka erfarenheter och minnen bär de med sig?

Det vi vet är att SVA har utfört en mängd olika smidesarbeten under sin nästan 100-åriga historia. Man har varit inblandad i storskaliga projekt såsom Årstabron, Bonnierhuset och Globen så väl som i hantverksmässig tillverkning av grindar, konsoller och trappräcken. Antalet smeder och uppdrag har varierat genom åren. Och tack vare gott ledarskap och kvalitet igenom hela produktionskedjan har företaget bestått, då många andra bolag i samma bransch har försvunnit.

Smedyrket är ett riskfyllt arbete där stort yrkesskicklighet krävs. Smeder funnits i århundraden och yrket kommer att fortleva i framtiden, om än i en lite annan utformning. Dagens smeder är specialister inom både inom hantverksmässig tillverkning och montage och tillverkning på byggen och i industrin. Smederna på SVA uppbär ett antal licenser som säkerställer hantverkskunnande, riskanalys och kvalitet i arbetet.

 

Ur arkivet: Aktiebrev daterade 1978

Nästa fynd i arkivet är aktiebrev som är daterade 1978. Nu är fondaktierna bundna med 100 i varje aktiebrev och ställda med utdelningskuponger jämte talong. I Aktieboken från samma år går att utläsa att Arne Lundgren nu är ägare till samtliga 500 aktier.

SVA är sedan länge ett familjeägt företag. Vi hittar i arkivet ett gåvobrev där ägaren Arne R Lundgren skänker samtliga aktier i bolaget till sin son, Stig Robert Lundgren, 1980. Idag drivs företaget av Robert Lundgrens svärson, Jarmo Sääf.