Referenser

SVA smide finns idag i stockholmsförorten Sollentuna

Stockholms verkstadsaktiebolag har medverkat vid en rad stora byggnadsprojekt under sin nästan 100-åriga historia. Bland de större projekten kan nämnas Globen, Bonnierhuset, och Årstabron.

Många gånger har SVA smide ansvarat för så kallat löst smide, det vill säga de smidesjobb som kvarstår när när de stora bolagen har gjort sitt jobb. Ett exempel är Årstabron som är byggd av en stålkonstruktionen som är tillverkad i Estland. SVA hade sedan i uppdrag att arbeta med montage och att säkerställda kritiska punkter i bygget.

 

 

Årstabron